Više informacija o organizaciji rada, rasporedu rada Centra za socijalnu skrb Buje od 28.svibnja pročitajte na poveznici:

Odluka 28.svibnja 2020