Na ovoj stranici možete pronaći sve važnije financijske izvještaje, planove i dokumente te ih preuzeti u elektronskom obliku.

2022. godina

Prijedlog financijskog plana 2021.-2023. i Obrazloženje
Analitika ZR 2020 23-06-21 UV

2021. godina

Godišnje financijsko izvješće za 2021.
Bilješke uz godišnje financijsko izvješće za 2021.

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2021. – 30.06.2021.


2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017 godina:

2016. godina:

2015. godina:

FINANCIJSKI PLANOVI (TROGODIŠNJI):