Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Buje raspisuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesta:

1. diplomirani socijalni radnik/ca – magistar/ra socijalnog rada – neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

2. diplomirani pravnik/ca – magistar/ra prava neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

3. blagajnik/ica – likvidator/ica – neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti AD 1. diplomirani socijalni radnik/ca magistar/ra socijalnog rada i AD 2. diplomirani pravnik/ca – magistar/ra prava:
– diplomirani socijalni radnik/ca VSS – VII. stupanj magistar/magistra socijalnog rada – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
– diplomirani pravnik/ica – magistar/magistra prava (VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava);
– položen stručni ispit za socijalnog radnika,
– položen stručni, državni ili pravosudni ispit za pravnika (…).

Uvjeti AD 3. Blagajnik/ica – likvidator/ica:
– SSS – ekonomskog smjera,
– 1 (jedna) godina radnog iskustva (…).

Detaljnije u vezanom dokumentu – Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Ažurirano: 05.04.2022.

– Odluka o ne izboru kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika/ce magistra socijalnog rada
– Javni natječaj za prijem radnika na poslove blagajnika/ice-likvidatora/ice – obavijest o rezultatima natječaja

Ažurirano: 07.04.2022.

Obavijest o rezultatima – Javni natječaj za prijem radnika na poslove diplomiranog pravnika/ice — magistra/e prava