Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale rođenjem ili zbog školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode. Zahtjev se podnosi centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta koji o zahtjevu donosi rješenje. Ukupni iznos jednokratnih naknada tijekom jedne  kalendarske godine  za samca ne može iznositi više od pet osnovica za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (odnosno maksimalo 2.500,00 kn), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (maksimalno 3,500,00 kn).