Centar za socijalnu skrb Buje

Adresa:
Rudine 1
52460 Buje, Hrvatska

Telefoni:

+385(0)52 772 024,

+385(0)52 772 036

Fax:

+385(0)52 772 943

Adresa E-pošte: cssbuje@cssbuje.t-com.hr

Ravnateljica:

Sebija Calcina, mag.act.soc

Možete nas kontaktirati i putem kontakt obrasca:

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

Poslove obavljaju:


Stručna cjelina za odrasle osobe i novčane naknade

Poslove obavljaju:


Stručna cjelina za administrativno tehničke, računovodstveno financijske i ostale poslove

Poslove administrativnog referenta obavljaju:

  • Vedrana Krička, viši upravni referent
  • Valnea Rumin, administrativni referent

Računovodstveno financijske poslove obavljaju:

Poslove čišćenja prostorija Centra obavlja:

  • Ivanka Drakulić