Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Centar za socijalnu skrb Poreč

Centar za socijalnu skrb Pula

Grad Buje

Grad Umag

Grad Novigrad

Općina Brtonigla

Općina Grožnjan

Općina Oprtalj

Crveni križ Bujštine

Udruga Pružam ti ruku

Obiteljski centar Pula

Dom za starije i nemoćne Umag

Dom za starije osobe Novigrad

Dom za odrasle osobe Motovun

Dom za odrasle osobe Nedešćina

Dom za odrasle osobe Vila Maria

Dom za starije osobe Vila Brezovica

Dom za odrasle osobe Bistričak

Dom za odrasle osobe Vizjak

Dječji dom Pula

Centar za rehabilitaciju Pula

Centar za rehabilitaciju sv. Filip i Jakov

Centar za rehabilitaciju Stančić

Centar za rehabilitaciju Nada

Psihijatrijska bolnica Lopača