Tko su korisnici  socijalne skrbi?

Korisnici socijalne skrbi su:

  • Samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način.
  • dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu.
  • Trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
  • obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška.
  • Odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama.
  • Odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima.
  • Osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama.
  • Osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.
  • Beskućnik.