Pravo na naknadu do zaposlenja ima dijete s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom kojoj je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno vještačenjem kod nadležnog tijela vještačenja, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života.

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (350,00 kuna).

Pravo na naknadu do zaposlenja prestaje danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovno priznati nakon prestanka zaposlenja.

Korisnik koji ostvaruje naknadu do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu.