Naknada za redovito studiranje

  • Korisniku prava na uslugu smještaja, odnosno organiziranog stanovanja priznaje se pravo na naknadu za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice iz članka 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi. Odluku o visini osnovice donosi Vlada RH.
  • Osobi koja ostvari pravo na naknadu za redovito studiranje prestaje pravo na uslugu smještaja, odnosno organiziranog stanovanja.
  • Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovito studiranje može se podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od dana prestanka prava na uslugu smještaja, odnosno organiziranog stanovanja.
  • Korisniku prava na naknadu za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju može se priznati pravo na naknadu i u slučaju zaostajanja u studiju zbog mirovanja obveza za vrijeme služenja vojnog roka, za vrijeme trudnoće i do godinu dana života djeteta, za vrijeme dulje bolesti te u drugim opravdanim slučajevima prekida studija sukladno posebnom propisu kojim se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje.
  • Korisnik prava na naknadu za redovito studiranje je dužan dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.
  • Pravo na naknadu za redovito studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju

Klikom na sljedeću poveznicu  možete preuzeti: Obrazac: Zahtjev za naknade u vezi s obrazovanjem