Više informacija o organizaciji rada, rasporedu rada Centra za socijalnu skrb Buje od 01. lipnja pročitajte na poveznici:

Odluka 01.lipnja 2020.jpeg