Pravo na osobnu invalidninu ima osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju u svrhu zadovoljavanja njezinih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Ovo pravo se ne priznaje osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi, koja  ima u vlasništvu drugi stan ili kuću koju može otuđiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje. Nadalje, osobnu invalidninu ne može ostvariti dijete do godine dana kao niti dijete ili odrasla osoba kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja.

Osobna invalidnina iznosi 300% osnovice iz čl.27.st.2 Zakona o socijalnoj skrbi što trenutno iznosi 1.500,00 kn mjesečno za osobu koja nema vlastitog prihoda. Ukoliko osoba ostvaruje prihod, osobna invalidnina se isplaćuje umanjena za ostvareni prihod.