Socijalne usluge su sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća  pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica, te  poboljšanju  kvalitete njihovog života u zajednici. Pružaju se korisnicima  u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici  kao  izvan institucijske  usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju smještajem korisnika  u domovima socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb osigurava korisniku izvan institucijske  usluge, a samo iznimno  ako se  na taj način  ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti, korisniku se priznaje smještaj  u domu socijalne skrbi.

Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika, a organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Radi sigurnosti korisnika u situacijama koje ugrožavaju njegov život, zdravlje i dobrobit socijalne usluge se osiguravaju  24 sata dnevno  u obliku hitnih intervencija.

U tu svrhu Centar za socijalnu skrb Buje ima osigurano dežurstvo stručnog radnika koji izvan  radnog vremena Centra,  na poziv policije  sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti  posebno osjetljivih skupina korisnika.