• Radi na zaštiti osoba s invaliditetom, osoba s mentalnim oštećenjem, starijih i nemoćnih i odraslih osoba pod skrbništvom,
  • Osigurava skrb izvan vlastite obitelji osobama nesposobnima za rad koje se nalaze u posebno teškim životnim prilikama, a koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi,
  • Poduzima potrebne radnje prije upućivanja odraslih osoba s invaliditetom na Jedinstveno tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi,
  • Rješava u prvom stupnju o pravima u sustavu socijalne skrbi- zajamčena minimalna naknada, jednokratna naknada, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, naknada u vezi obrazovanja, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja, te socijalne usluge,
  • Provodi postupke priznavanja prava na usluge skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici- prva socijalna usluga, savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, boravak i organizirano savjetovanje,
  • Rješava u prvom stupnju o pravu na socijalne usluge izvan vlastite obitelji- privremeni i dugotrajni smještaj,
  • Pokreće postupak stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba te poduzima potrebne radnje za zaštitu njihovih osobnih  i imovinskih interesa i posebnog skrbništva za odrasle osobe,
  • Izrađuje socijalne ankete za potrebe suda prije i za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, izrađuje mišljenje o obiteljskim i ostalim prilikama radi ublažavanja kazne zatvora i pomilovanja,
  • Potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.

Poslove obavljaju: