• Izrađuje mjesečni izvještaj o utrošenim novčanim sredstvima, prihodima i rashodima za potrebe županijskog proračuna,
 • Izrađuje mjesečne zahtjeve prema nadležnom ministarstvu za socijalne naknade i plaće radnika,
 • Obavlja likvidaciju prispjelih obveza u skladu s dospijećem,
 • Pravovremeno kontira i knjiži poslovne promjene u poslovne knjige u skladu s propisima o računovodstvu,
 • Vodi knjige osnovnih sredstava,
 • Izrađuje prijedlog godišnjeg financijskog plana,
 • Sudjeluje u postupku javne nabave,
 • Priprema, obrađuje i sastavlja dokumente za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti,
 • Obavlja prvi kontakt s korisnikom i upućuje ga nadležnom stručnom radniku,
 • Vrši prijem telefonskih poziva na centrali,
 • Obavlja administrativno- tehničke poslove Centra,
 • Vrši prijem i otpremu pošiljki te vodi propisane knjige,
 • Nabavlja uredski materijal u dogovoru s ravnateljem Centra,
 • Vrši prijepise dopisa, raznih pisma i tablica za stručne radnike,
 • Obavlja umnožavanje dokumenata, vodi aplikaciju Urudžbeni zapisnik, vrši prijem akata i vodi elektronski urudžbeni zapisnik, otvara klasifikacijske oznake upravnih i neupravnih predmeta,
 • Sravnjuje spise razvodi ih te arhivira,
 • Vodi evidenciju radnika o prisutnosti na poslu,
 • Prati zakonske propise te dostavlja o istim informacije stručnim radnicima.

Poslove administrativnog referenta obavljaju:

 • Vedrana Krička, viši upravni referent
 • Valnea Rumin, administrativni referent

Računovodstveno financijske poslove obavljaju:

Poslove čišćenja prostorija Centra obavlja:

 • Ivanka Drakulić